Vakbezoekers

Speciaal voor professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met handicaps die een functiebeperking kunnen opleggen, is er op iedere editie van Support een gratis inhoudelijk programma. Dit programma is geschikt voor mensen die in hun werk te maken hebben met mensen die fysiek beperkt zijn en hun begeleiders. Denk aan een Ergotherapeut, Ergocoach, Fysiotherapeut, Arbeidsdeskundige, Gemeente (indicatiesteller, WMO en beleid), Management directie, Inkoper of Facilitair Manager.

Hieronder alle nieuwtjes over het vakprogramma dat je kon volgen op Support 2016.